Fabricación Mecánica

Fabricación Mecánica 2021-05-06T15:31:43+00:00

Project Description

PRESENTACIÓN

Esta familia profesional prepárate para entrar no sector da industria metalúrxica, naval e industrial. Engloba tres grandes actividades produtivas, a fabricación de bens de equipo e máquina ferramenta, a fundición e as construcións metálicas (construción naval, material de transporte, estruturas…).

Aquí poderás formarte como torneiro, fresador, operador de máquinas ferramentas, soldador, tubeiro industrial, deseñador en CAD (calderería, estruturas, produtos…) ou como programador de sistemas automatizados, entre outros.

JOSEFINA YÁÑEZ GARCÍA
XEFA DO DEPARTAMENTO
DE FABRICACIÓN MECÁNICA

0034 881 880 001
cifp.someso@edu.xunta.gal

OFERTA FORMATIVA

FOLLETOS INFORMATIVOS

FABRICACIÓN E MONTAXE

CICLO BÁSICO CBFME01

Ordinario

PROBAS EXTRAORDINARIAS SETEMBRO
CURRÍCULO

MECANIZADO

CICLO MEDIO CMFME01

Ordinario

Dual

CURRÍCULO

SOLDADURA E CALDEIRARÍA

CICLO MEDIO CMFME02

Ordinario

Dual

Modular

HORARIO MODULAR
CURRÍCULO

PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

CICLO SUPERIOR PLURILINGÜE CSFME01

Ordinario

MÓDULOS IMPARTIDOS INTEGRAMENTE EN INGLÉS

Interpretación gráfica

Programación da produción

Empresa e iniciativa emprendedora

NORMATIVA PLURILINGÜE
CURRÍCULO

CONSTRUCIÓNS METÁLICAS

CICLO SUPERIOR CSFME02

Ordinario
A Distancia

HORARIO DISTANCIA
CURRÍCULO

OFERTAS DE EMPREGO

Seguidamente pode consultar ás ofertas enviadas por empresas do sector.

OFERTAS EMPREGO

ALGÚNS DOS NOSOS EQUIPAMENTOS

GALERÍA

Localización e contacto

15024513
Someso 6, 15008, A Coruña, Galicia, España

Phone: 881 880 001

Web: cifpsomeso.edu.es

Relación con empresas

re@cifpsomeso.edu.es

Programas internacionais

international@cifpsomeso.edu.es

Acreditación e probas

acreditacion.cifp.someso@edu.xunta.gal

Buzón de suxestións

Mandar suxestión