Madeira, moble e cortiza

Madeira, moble e cortiza 2021-05-04T12:21:48+00:00

Project Description

PRESENTACIÓN

Os estudos impartidos dentro desta familia profesional permitirán que te prepares para traballar no sector da madeira e o moble. Segundo o ciclo elixido, poderás acceder a formación en deseño, planificación, fabricación e instalación de mobiliario e elementos de carpintaría; e estarás capacitado para desempeñar postos de traballo tanto na oficina técnica como no taller ou na obra.

ANTÓN GONZÁLEZ DIZ
XEFE DO DEPARTAMENTO
DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

0034 881 880 001
cifp.someso@edu.xunta.gal

OFERTA FORMATIVA

FOLLETOS INFORMATIVOS

CARPINTARÍA E MOBLE

CICLO BÁSICO CBMAM01

Ordinario

PROBAS EXTRAORDINARIAS SETEMBRO
CURRÍCULO

CARPINTARÍA E MOBLE

CICLO MEDIO CMMAM01

Ordinario

Dual

CURRÍCULO

INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO

CICLO MEDIO ZMMAM02

Modular

HORARIO MODULAR
CURRÍCULO

DESEÑO E AMOBLAMENTO

CICLO SUPERIOR CSMAM01

Ordinario

CURRÍCULO

OFERTAS DE EMPREGO

Seguidamente pode consultar ás ofertas enviadas por empresas do sector.

OFERTAS EMPREGO

NOTICIAS

GALERÍA

Localización e contacto

15024513
Someso 6, 15008, A Coruña, Galicia, España

Phone: 881 880 001

Web: cifpsomeso.edu.es

Relación con empresas

re@cifpsomeso.edu.es

Programas internacionais

international@cifpsomeso.edu.es

Acreditación e probas

acreditacion.cifp.someso@edu.xunta.gal

Buzón de suxestións

Mandar suxestión