Energy Lar

A nosa principal actividade céntrase na construción de vivendas autosuficientes. Levamos a cabo a totalidade das etapas do proceso construtivo, dende estudos sobre o terreo que contemplen a aplicabilidade das nosas construcións e sistemas ata o deseño máis adecuado para vivendas unifamiliares e vivendas colectivas.

EnergyLar dedícase principalmente a tres actividades dentro do sector:

  • Construción de vivendas unifamiliares e colectivas con sistemas integrados de captación e transformación enerxética.
  • Reformas e reinstalacións de antigas redes eléctricas por uns novos sistemas eléctricos baseados na transformación e aproveitamento das enerxías renovables.
  • Outros servizos complementarios.
    • Produtos de carácter enerxético-ecolóxico-transformador.
    • Mantemento e asistencia profesional para a conservación e preservación dos sistemas.

Adaptámonos ás demandas tanto técnicas como económicas, ofrecendo unha amplía gama de produtos e sistemas baseados na renovación enerxética.

Buscamos solucións económicas axustándonos ao presuposto óptimo do cliente. CONTÁCTANOS

Localización e contacto

15024513
Someso 6, 15008, A Coruña, Galicia, España

Phone: 881 880 001

Web: cifpsomeso.edu.es

Relación con empresas

re@cifpsomeso.edu.es

Programas internacionais

international@cifpsomeso.edu.es

Acreditación e probas

acreditacion.cifp.someso@edu.xunta.gal

Buzón de suxestións

Mandar suxestión