Alumnado

Alumnado 2021-05-29T16:26:19+00:00

Nesta sección atoparás toda a información que pensamos que pode ter interese para o noso alumnado relacionado cos seguintes temas, calendario escolar, horario, documentos  con información do funcionamento de Centro, como o NOF (Normas de Organización e Funcionamento do Centro), a guía do alumnado, e a guía de delegados, as seccións bilingües que temos en funcionamento, cómo tes que facer para acceder a nosa aula virtual, e outros aspectos que poden ser de interese e que atoparás no menú principal.

CALENDARIO ESCOLAR

O comezo das clases durante o curso 2020-2021 será o 16 de setembro, e remataremos o 22 de xuño de 2021.

O día NON LECTIVO elixido polo claustro é o 14 de maio.

No seguinte enlace podes ver os días festivos que teremos durante o próximo curso (non están incluídos os elixidos polo propio CIFP Someso).

Calendario escolar. Normativa
Ver  festivos

HORARIOS COVID-19

Para evitar as aglomeracións nas portas e corredores ao inicio da xornada e nos períodos de descanso, a actividade educativa, en horario de mañá, estrutúrase en dous horarios distintos, mantendo o da tarde nun único horario.

MAÑÁ,

para os grupos das FAMILIAS PROFESIONAIS de:

 • MADEIRA, MOBLE E CORTIZA
 • FABRICACIÓN MECÁNICA
 • TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
Primeira hora Segunda hora Terceira hora RECREO Quinta hora Sexta hora Sétima hora
08:30-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 RECREO 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00

MAÑÁ,

para os grupos das FAMILIAS PROFESIONAIS de:

 • IMAXE PERSOAL
 • EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL
Primeira hora Segunda hora RECREO Cuarta hora Quinta hora RECREO Sétima hora Oitava hora
08:20-09:20 09:20-10:20 RECREO 10:40-11:40 11:40-12:40 RECREO 13:00-14:00 14:00-15:00

TARDE

Primeira hora Segunda hora Terceira hora RECREO Quinta hora Sexta hora Sétima hora
16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 RECREO 19:15-20:15 20:15-21:15 21:15-22:15

DOCUMENTOS DO CENTRO

Se es alumno do noso Centro, esta información que che mostramos é para ti, desexamos que a leas para poder entendernos e para que nos coñezas mellor. Tamén che contamos o que tes que facer para poder acceder aos materiais online se vas traballar nalgún módulo na aula virtual.

Esperamos que a túa estancia no Centro sexa agradable, oxalá que inesquecible e que nos lembres con agarimo ao longo da túa vida, estamos aquí para conseguir o mellor de ti.

 

NORMATIVA DE VALIDACIÓNS

REQUISITOS

 • Estar matriculado naquelo que se quere validar ou solicitar exención.
 • Solicitalo antes dunha data concreta que pode cambiar segundo o curso pero adoita ser sobre o día 5 de outubro, se estás nesta situación é mellor preguntar na secretaría do Centro a data límite. En calquera caso é moi recomendable que quen considere que ten dereito a unha validación realice a solicitude canto antes.

CUESTIÓNS IMPORTANTES

 1. Calquera outro tipo de validación que se pretenda solicitarase no centro, pero será resolta pola Consellería ou o Ministerio con competencia en educación.
 2. Pode darse o caso de que algunha/algún alumna/o poida promocionar a segundo tras as validacións, en cuxo caso deberá manifestar esta circunstancia en secretaría para obrar en consecuencia.

 3. En adultos os módulos a validar non computan para a limitación por compatibilidade ou carga horaria.

 4. En matrícula simultánea non se considerarán a efectos de compatibilidade.

QUE SE PODE VALIDAR?
QUE CUALIFICACIÓN SE OBTÉN?

SECCIÓNS BILINGÜES

Ciclo Superior de Construcións Metálicas

Seccións Bilingües en Inglés

1º CURSO

MP0246 – Deseño Construcións Metálicas
Dona Josefina Yáñez García


2º CURSO

MP0247 – Definición de Procesos de Construcións Metálicas
Don José Luis Souto Otero


Ciclo Superior Programación da Produción en Fabricación Mecánica

Seccións Bilingües en Inglés

1º CURSO

MP0168 – Formación e Orientación Laboral (FOL)
Dona Inmaculada María Fernández y Teijeiro

MP0007 – Interpretación gráfica
Don Fernando Román Freire


Ciclo Superior de Estilismo e Dirección de peiteado

Seccións Bilingües en Inglés

1º CURSO

MP0750 – Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal
Dona Nuria Tarrío Yáñez


INSTRUCCIÓNS AULA VIRTUAL

Aquí poderás consultar as instruccións para acceder á Aula Virtual, cómo conseguir as túas credenciais e qué facer no caso de que as esquezas.

OLLO, este espazo NON é para a ensinanza de “Semipresencial ou online”, estes ciclos atópanse na plataforma de “FP a Distancia

Ver Instruccións
App Moodle mobile

BIBLIOTECA

A biblioteca é un lugar de estudio, lectura e traballo onde se deberán manter as normas de comportamento axeitadas. O mobiliario non se pode mover, débese respectar a distribución establecida. Recorda empregar as papeleiras e cumprir as normas de limpeza axeitadas.

Neste espazo tes ordenadores que podes usar para facer os teus traballos, teñen instalados moitos dos programas que se empregan nas clases. Se detectas que tes algunha necesidade de traballar con un programa que non está instalado coméntallo ao xefe de estudos que fará todo o posible por poñer a túa disposición as ferramentas que precisas.

MARÍA DEL CARMEN OUBEL PORTOS
COORDINADORA DA BIBLIOTECA

Blog BIBLIOSOMESO

Ver Blog

Consulta o noso catálogo

Consultar

Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia

Acceder

SKILLS

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte organiza e promove competicións de destrezas (skills) da Formación Profesional, estimulando a estudantes, profesorado e empresas.

Se estás interesado en participar e non tes mais de 22 anos no ano da competición fala co teu titor/a para valorar a túa participación.

Galiciaskills

Ir

Spainskills

Ir

Someso Skills 2016

Ir

Someso SpainSkills 2017

Ir

SERVIZOS

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

O departamento de información e orientación profesional ten os seguintes ámbitos de intervención:

 • Orientación académica sobre os itinerarios formativos, deseñando unha programación secuenciada e adaptada ás necesidades dos tramos de idade correspondentes a cada etapa educativa ou de formación.
 • Información e/ou asesoramento: tanto á comunidade educativa como ao público en xeral.
 • Inserción laboral e bolsa de emprego en coordinación co responsable da FCT.
 • Acreditación de competencias profesionais: asesoramento e apoio técnico.
 • Atención á diversidade. Concretado no Plan Xeral de Atención á Diversidade.
 • Coordinacións con organismos e entidades para a prestación de servizos de orientación profesional.
 • Emprendemento: fomentando a cultura emprendedora a través de diferentes actividades.
 • Formación de profesionais da orientación profesional: promovendo a actualización constante dos membros do departamento.

CONTACTO

A responsable do Departamento de información e orientación profesional é Vanessa Naya Lorenzo se precisas contactar con ela podes facelo a través do teléfono de contacto ou na seguinte dirección de correo electrónico.

0034 881 880 004

orientacion.cifp.someso@edu.xunta.es

Orientación Académica e Profesional do CIFP Someso

BLOG
INFORMACIÓN

Novas de orientación para alumnado

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO

Desde o departamento de relación  con empresas levamos a cabo unha dobre función, por unha banda coordinamos a parte administrativa do módulo de prácticas nas empresas e por outra xestionamos a bolsa de emprego do CIFP Someso que permite poñer en contacto ás empresas co alumnado que cursaron Formación Profesional no noso centro educativo.

O antigo alumnado poderá inscribirse na bolsa de emprego subindo o seu currículo no formulario correspondente. Calquera empresa interesada en ofertar prazas para a realización de prácticas pode poñerse en contacto connosco e solicitar alumnado en prácticas. As empresas que necesiten persoal poden comunicarnos as súas ofertas de emprego a través dos datos de contacto.

ORDE QUE REGULA A FCT
PÓLIZA SEGURO FCT 2019-2021
FOLLA ACTIVIDADES FCT
EXENCIÓN FCT

CONTACTO

O responsable do Departamento de relación coas empresas é Tomás Nogueira Castelo se precisas contactar con el podes facelo a través do teléfono de contacto do Centro ou no seguinte enderezo de correo electrónico.

0034 881 880 001

re@cifpsomeso.edu.es

OFERTAS DE EMPREGO

Edificación e Obra Civil

Ver Ofertas

Fabricación Mecánica

Ver Ofertas

Imaxe
Persoal

Ver Ofertas

Madeira, Moble e Cortiza

Ver Ofertas

Transp. e Mant. de Vehículos

Ver Ofertas

CURRICULUM

O obxectivo deste formulario de currículum vitae é que o CIFP SOMESO teña unha base de datos do noso alumnado que sirvan ao Centro para poñer en contacto ás diferentes empresas que así nolo solicitan co alumnado interesado.

Só se admitirán currículos modelo europeo.

A seguinte ligazón sérveche para descargar o documento base para preparar o teu currículo e logo subilo á nosa base de datos:

DESCARGAR

Localización e contacto

15024513
Someso 6, 15008, A Coruña, Galicia, España

Phone: 881 880 001

Web: cifpsomeso.edu.es

Relación con empresas

re@cifpsomeso.edu.es

Programas internacionais

international@cifpsomeso.edu.es

Acreditación e probas

acreditacion.cifp.someso@edu.xunta.gal

Buzón de suxestións

Mandar suxestión