[02/2020] Que facer ao rematar o ciclo?

Unha vez terminado o ciclo aos nosos alumnos plantéxanse dúas opcións: A incorporación ao mercado laboral ou ben continuar a súa formación.

A través das prácticas en empresas que se realizan no ciclo teñen un primeiro contacto co mundo laboral. Este primeiro contacto aínda é maior na modalidade dual na que o tempo de estancia nas empresas é superior.
Moitos dos nosos alumnos tiveron a sorte de conseguir emprego nas devanditas empresas unha vez titulados.
Mesmo nalgunhas ocasións son as empresas as que se poñen en contacto co instituto demandando aos recentemente titulados. Lembra que podes ver estas ofertas de traballo na seguinte ligazón (AQUÍ).

No que se refire a continuar os estudos, moitos deles dan o salto á universidade coa vantaxe de que poden validar materias que sexan afíns cos módulos estudados en Formación Profesional. Recentemente os nosos alumnos asistiron a unha charla da Universidade de León na que recibiron información sobre as titulacións afíns que imparte dita universidade (ver imaxes adxuntas).
Outros alumnos prefiren completar a súa formación realizando outro ciclo superior da familia profesional de Edificación e Obra Civil. Dado que parte dos módulos son comúns, a carga horaria vese reducida, permitíndolles así obter unha maior versatilidade en canto ás súas competencias.

 

[02/2020] ¿Qué hacer al terminar el ciclo?

Una vez terminado el ciclo a nuestros alumnos se les plantean dos opciones: La incorporación al mercado laboral o bien continuar su formación.

A través de las prácticas en empresas que se realizan en el ciclo tienen un primer contacto con el mundo laboral. Este primer contacto aún es mayor en la modalidad dual en la que el tiempo de estancia en las empresas es superior.
Muchos de nuestros alumnos han tenido la suerte de conseguir empleo en dichas empresas una vez titulados.
Incluso en algunas ocasiones son las empresas las que se ponen en contacto con el instituto demandando a los recién titulados. Recuerda que puedes ver estas ofertas de trabajo en el siguiente enlace (AQUÍ).

En lo que se refiere a continuar los estudios, muchos de ellos dan el salto a la universidad con la ventaja de que pueden convalidar asignaturas que sean afines con los módulos estudiados en Formación Profesional. Recientemente nuestro alumnos asistieron a una charla de la Universidad de León en la que recibieron información sobre las titulaciones afines que imparte dicha universidad (ver imágenes adjuntas).
Otros alumnos prefieren completar su formación realizando otro ciclo superior de la familia profesional de Edificación y Obra Civil. Dado que parte de los módulos son comunes, la carga horaria se ve reducida, permitiéndoles así obtener una mayor versatilidad en cuanto a sus competencias.

 

 

 

2020-03-02T17:32:14+00:00 02 Marzo 2020|Categories: EOC|

Localización e contacto

15024513
Someso 6, 15008, A Coruña, Galicia, España

Phone: 881 880 001

Web: cifpsomeso.edu.es

Relación con empresas

re@cifpsomeso.edu.es

Programas internacionais

international@cifpsomeso.edu.es

Acreditación e probas

acreditacion.cifp.someso@edu.xunta.gal

Buzón de suxestións

Mandar suxestión