Concurso de fotografía do CIFP Someso “O OUTONO, AS NOSAS TRADICIÓNS”

BASES

 

O EQUIPO DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA do CIFP Someso convoca o CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA PROFESORADO E ALUMNADO con motivo do Magosto, co tema “O OUTONO, AS NOSAS TRADICIÓNS”. 

 

 1. Poderán participar todo o PROFESORADO E ALUMNADO do CIFP Someso, non podendo facelo persoas alleas ao centro.
 2. Cada profesor/a e alumno/a poderá presentar unha ÚNICA FOTOGRAFÍA.
 3. Os participantes responderán persoalmente da orixinalidade e titularidade da fotografía. Así mesmo declararán posuír a cesión de dereito de imaxe das persoas presentes nas fotografías. O documento para cesión de dereitos de imaxe estará a disposición dos participantes na conserxería do centro.
 4. As fotografías enviaranse ao seguinte correo: edlgsomeso@gmail.com
 5. Cada fotografía virá acompañada dos seguintes datos: título e os datos do autor (nome, apelidos e curso). Formato JPEG (máxima resolución posible).
 6. As fotografías deberán ser tomadas en Galicia,
 7. O EDLG resérvase o dereito de rexeitar fotografías que se puidesen considerar ofensivas.
 8. O prazo de recepción das fotografías será ata o 19 de DECEMBRO do 2020.
 9. As fotografías serán expostas no CIFP Someso.
 10. O EDLG resérvase o dereito de suspender o concurso por causas xustificadas se así o decidisen os seus membros.
 11. Participar neste concurso supón a aceptación das presentes bases.
 12. Nomearase un xurador, composto polo EDLG, docentes e expertos en fotografía.

 

PREMIOS 1º PREMIO: 60 € 2º PREMIO: 40 € 3º PREMIO: 20 €

 

2020-12-12T10:08:03+00:00 12 Decembro 2020|Categories: Novas|

Localización e contacto

15024513
Someso 6, 15008, A Coruña, Galicia, España

Phone: 881 880 001

Web: cifpsomeso.edu.es

Relación con empresas

re@cifpsomeso.edu.es

Programas internacionais

international@cifpsomeso.edu.es

Acreditación e probas

acreditacion.cifp.someso@edu.xunta.gal

Buzón de suxestións

Mandar suxestión